Acon Flowflex koronatesti

  • Testin sensitiivisyys, eli herkkyys kuvaa diagnostisessa kokeessa saatujen oikeiden positiivisten tulosten osuutta kaikista sairaista tutkittavista, eli todennäköisyyttä, jolla sairas todetaan sairaaksi. https://www.terveyskirjasto.fi/ltt03075. Aconilla testin sensitiivisyys 97,1 %
  • Testin spesifisyys eli tarkkuus kuvaa puolestaan diagnostisessa kokeessa saatujen oikeiden negatiivisten tulosten osuutta kaikista terveistä tutkittavista, eli todennäköisyyttä, jolla terve todetaan terveeksi. https://www.terveyskirjasto.fi/ltt03206/spesifisyys. Aconilla testin spesifisyys 99,5 %

Eroavaisuutta on siinä, kuinka testi tehdään ja kuinka hyvin näyte otetaan.  Tällä hetkellä markkinoilla olevista testeistä Flowflex on käytettävyydeltään ykkönen. Mitä helpompi testi on käyttäjälleen suorittaa, sen luotettavammat tulokset, varsinkin kotitestirintamalla.

Flowflex -testillä on monta huippuominaisuutta:

  • Testin helppous: Merkittävin etu on se, että Flowflexin uuttopuskuriputki on ”Prefilled”, eli valmiiksi täytetty. Käyttäjän ei tarvitse siirrellä nesteitä putkesta toiseen, vaan alumiinifolion poistaminen putken päältä riittää. Muilla testeillä  tällä hetkellä, uuttopuskuri on pienessä pipetissä ja se pitää siirtää siitä itse toiseen putkeen. Työvaiheita on siis enemmän ja lisäksi siinä on mahdollisuus monin tavoin epäonnistua ja saada sitä kautta virheellinen testitulos.
  • Testi soveltuu myös oireettomien testaamiseen
  • Joustavuus testin tulkinnassa:  Asiakkaat eivät välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että myös testin tulkinta-ajalla on merkitystä. Flowflex-testissä on joustavin lukuaika. Testin tulos on luettava 15-30 minuutin kuluttua testin tekemisestä. Eli lukuaikaa on 15 minuuttia. Se antaa tekijälleen joustavuutta erilaisten ”häiriötilanteiden” varalta.  Kahdessa kilpailevassa testissä testitulos on luettava täsmälleen 15 minuutin kuluttua testin tekemisestä. Joustoa ei ole siis ollenkaan.  Kahdessa muussa testissä lukuaika joustaa vain 5 minuuttia.

Pyydä ilmaiseen koekäyttöön!

Kysyttävää? Ota yhteyttä: